16 września w Poznaniu XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.