1. Zapraszam na powitanie całej Kaliskiej Piegrzymki na Jasnej Górze w niedzielę 13 sierpnia około godziny 17.00...
  2. A III Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2023 roku.
    Program w załączeniu... (patrz: do pobrania)...
  3. A tak wygladało wyjście z Pleszewa Grupy Biało-Zielonej...